Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

black-soul
black-soul
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaHanoi Hanoi
black-soul
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viablovely blovely
black-soul
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
black-soul
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente viaaskman askman
black-soul
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
black-soul
zakochana kobieta zawsze będzie zazdrosna o przeszłość ukochanego, bo przeszłość ta zawsze będzie dla niej zagrożeniem.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viablovely blovely
black-soul
4573 f544
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vialonelygirl15 lonelygirl15

July 07 2015

black-soul
3559 ce63
Reposted fromjacie jacie via100suns 100suns
black-soul
0964 e0f7
Reposted fromcontroversial controversial viairmelin irmelin
black-soul
6010 3eba
Reposted frompasazerka pasazerka viaciarka ciarka
black-soul
9880 bb69
Reposted fromfoina foina vianiemaproblemu niemaproblemu
black-soul
7111 1f30
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vialonelygirl15 lonelygirl15
black-soul
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus

July 06 2015

black-soul
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
black-soul
jestem niczyja.
a chciałabym być czyjaś.
chciałabym być Twoja.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialaluna laluna
black-soul
black-soul

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viadepresja depresja

July 05 2015

black-soul
5886 7222
Takich jak ja jest tyle, co gwiazd na niebie i tyle samo jest rozczarowań.
Reposted fromxempx xempx vianiskowo niskowo
black-soul
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl