Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

black-soul
6809 df9c
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
black-soul
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
black-soul
5914 2d7a
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul
black-soul

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMalaMii1986 MalaMii1986
black-soul
6831 65fe
Reposted fromxawery xawery vialittlewhitelies littlewhitelies
black-soul
Zapamiętaj: jeśli mężczyzna nie dzwoni, to znaczy, że po prostu mu na tobie nie zależy!
— GRAZIA "Letni romans - instrukcja obsługi"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
black-soul
Najważniejsze to uporać się ze strachem przed odrzuceniem.
— GRAZIA "Letni romans - instrukcja obsługi"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
black-soul
3854 cfbf
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaviolethill violethill
black-soul

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

black-soul
black-soul
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaHanoi Hanoi
black-soul
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viablovely blovely
black-soul
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
black-soul
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente viaaskman askman
black-soul
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
black-soul
zakochana kobieta zawsze będzie zazdrosna o przeszłość ukochanego, bo przeszłość ta zawsze będzie dla niej zagrożeniem.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viablovely blovely
black-soul
4573 f544
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vialonelygirl15 lonelygirl15

July 07 2015

black-soul
3559 ce63
Reposted fromjacie jacie via100suns 100suns
black-soul
0964 e0f7
Reposted fromcontroversial controversial viairmelin irmelin
black-soul
6010 3eba
Reposted frompasazerka pasazerka viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...